Posts Tagged ‘Vinnica’

Autor: Majka Ondřejová Zdroj: vaclavbednar.com

Před pár dny jsme se vrátili z misijního výjezdu na Ukrajině, který byl i tentokrát velmi požehnaný a krásný. Sloužili jsme dětem z vesnice Pirohov, která se nachází blízko města Vinnice.
Náš tým se skládal z 5 členů, 4 sester a 1 bratra. Dvě z nás se do zdejšího domova vracíme opakovaně, pro jiné to byla návštěva první, a nejmladší členka týmu, Danka, zde zavítala po několika letech. Na počátku nás tedy čekalo velké vítání, seznamování, prohlížení fotek a povídání si o všelikých změnách, (Celý příspěvek…)

Reklamy

Autor: Václav Bednář

Letošního letního výjezdu do dětských domovů na Ukrajině se zúčastnilo 28 lidí v sedmi týmech. Tři týmy sloužily v dětském domově Pirogovo, asi hodinu cesty od Vinnice, jeden tým sloužil v červenci v Otčím domě v Kyjevě, další v Mariupolu a v Radomyšli. Všechny týmy měly dopředu připravený program pro děti, které žijí z různých důvodů v křesťanských dětských domovech. Jejich služba byla velmi náročná, protože nesloužili jen dvě hodiny nebo šest hodin, ale naši služebníci s dětmi jedli, hráli si, sloužili jim, předávali Kristovu lásku a spali s nimi v domově. Takže služba na plný úvazek – vždy je radost se po 14 dnech dívat do unavených tváří těchto služebníků, kteří jsou plní dojmů, radosti, svědectví, ale i úplně vyčerpaní, unavení, protože dětem vydali vše. Na kyjevském letišti jsem volal všem ředitelům dětských domovů, kde naši sloužili, a ať to byl bratr Sergej z Vinnice, Gennadij a Taťána z Mariupolu, Saša z Radomyšle a Roman Kornyjko z Kyjeva, všem moc a moc děkují za jejich přípravu a službu dětem i dospělým. Jak poznamenal bratr Oleg z Mariupolu – v dětském domově Piligrim v Mariupolu byly týmy z USA a Německa a naši kluci, okolo Němců a Američanů museli stále něco dělat, dohlížet na ně a připravovat program, ale vaši byli znovu jedničkami, věděli, pro co do domova přijeli – sloužit bezprizorním dětem a předat Boží lásku těm, kteří ji od svých rodičů nedostali. A jak říká pastor Gennadij – děti z Piligrimu se těší na tři věci – na léto, moře a že přijedou Češi. Znovu naši misionáři letos ukázali, že příprava na misijní výjezd je velmi důležitá, rovněž je důležitá modlitební příprava a duchovní služba na místě. Chtěl bych rovněž poděkovat všem sborům, kteří služebníky na misii vyslali, modlili se za ně a financovali jejich službu. Doufám, že zážitky, které si naši misionáři z Ukrajiny přivezli, nesmazatelně zůstanou v jejich srdcích.

Já s Dankou jsme sloužili dětem, pěstounským rodičům a pracovníkům v kyjevském dětském domově a druhý týden ve sboru v Apostolovu.

Vašek Bednář