Posts Tagged ‘Václav Bednář’

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Když loni na podzim probíhala v Českém Těšíně misijní pastorálka, při chválách jsem znovu slyšel slovo Bosna. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a řekl jsem Pánu, že bych rád znovu do Bosny jel, ale… Na konci listopadu jsem jel na další misijní cestu na Ukrajinu, kde Pán byl se mnou a dosvědčoval svou přítomnost ve službě lidem v potřebách i bezprizorním dětem v dětských domovech. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Ve středu odpoledne jsem přiletěl do Kyjeva. Děti i pracovníci dětského domova mě velmi vřele přivítali. Každý den trávím čas jak s dětmi, kterou jsou v pěstounských rodinách, tak hlavně s dětmi, které v létě přivezla sociální služba z rozvrácených rodin. Dnes je v Centru 32 dětí, od tří let po 17. Mám velmi těžký úkol zapamatovat si jejich jména, a kdo je s kým sourozenec. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Na Ukrajině začíná kalendářně jaro už 1. března a pro Ukrajince je to svátek, kdy si přejí krásné a teplé jaro. I já přál všem svým známým s prvním jarním dnem a na tento výjezd jsem se i jarně oblékl. Když jsem v noci přistál v Kyjevě a přivítal mě silný vítr se sněhem a -4st, netušil jsem, že zima, vítr a hlavně sníh, neboli kupy sněhu mě budou provázet celé tři týdny.
První větší sníh (50 cm za noc) napadl, když jsem měl v pátek odpoledne odjíždět vlakem z dětského domova z Ivanofrankovska do Kyjeva. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

2 Timoteovi 4:1-2 Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
Před nedávnem u nás ve sboru sloužil bratr Gennadiy Mochněnko, a věřím tomu, že jsme z jeho návštěvy byli požehnaní.
Tuto sobotu bratr Gennadiy sloužil na mládežnickém festivalu Reallife (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: sborové listy

Když jsem plánoval tento únorový výjezd, prosil mě Roman Korniyko, abych v Otčím domě zůstal až do středy, protože bude zasedat Správní rada Otčího domu. Koupil jsem si tedy jízdenku na vlak do Apostolova na středu večer. Vůbec jsem nevěděl, proč jsem byl pozván na správní radu, a Roman mi až v úterý řekl, že jsem byl navržen za člena správní rady. Řekl jsem si, jaká čest, být ve vedení a spolupodílet se na rozvoji a vizi celé Nadace Otchiy dom. Ve středu ráno se do Otčího domu sjeli pastoři, misionáři (Celý příspěvek…)

Nejdříve se trochu podíváme do Wikipedie, co se tam o Bosně a jejím vzniku píše. Bosna a Hercegovina patří k zemím, kde se vystřídali mnozí vládci a proběhlo zde mnoho významných celoevropských i balkánských událostí.

Zpočátku byla součástí provincie Římské říše, později nezávislý středověký stát na rozhraní západního a východního křesťanství, po dobytí expandujícím Tureckem poznala islám (1463–1878: Osmanská nadvláda a islamizace) a do té doby nepříliš známou kulturu i zvyky. (Celý příspěvek…)

dy poslední víkend v září pořádá sbor Spasení ve Vyšneve výročí sboru. Nevím, od kterého roku dělají konference, ale poprvé na slavnosti jsem byl na desetiletí, kdy slavnostně otevírali modlitebnu pro 1800 lidí a již při otevření měli 2000 členů.

I letos jsme byli církví i dětským domovem Otchiy dom (Celý příspěvek…)