Posts Tagged ‘letní misijní výjezd’

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Letošní misijní výjezd do dětských domovů na Ukrajině byl něčím zvláštní. Pořádali jsme již 17. letní misijní výjezd (první tři byly evangelizační do Krivého Rogu) a my s Dankou jsme zahájili patnáctou sezónu služby v dětském domově Otchiy dom v Kyjevě.

Letošního misijního výjezdu se zúčastnilo 16 lidí, kteří sloužili v dětském domově Piligrim v Mariupolu, v domovech rodinného typu v Radomyšli a v Pirogovu (Celý příspěvek…)

Reklamy

letni mis vyjezd 2013 kopie

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Letní misijní výjezdy do dětských domovů na Ukrajině se připravují prakticky od začátku roku, kdy se domlouvají dětské domovy, kam bychom mohli přijet a posloužit bezprizorním dětem, které nepoznaly rodičovskou lásku a byly ne vlastním rozhodnutím dány do dětského domova. Do poloviny května bylo možné se na tento výjezd přihlásit. Obvykle máme poslední květnovou sobotu setkání všech účastníků výjezdu, kde se lidé seznamují, rozdělí se do týmů a pod zkušeným vedoucím začínají připravovat program. (Celý příspěvek…)

Autor: Eva Marková Zdroj: vaclavbednar.com

Po téměř deseti letech, kdy jsem chtěla jet na Ukrajinu s Nehemií, k tomu konečně došlo. Tehdy mi v tom zabránili rodiče. Studovala jsem a oni mně živili. „Když pojedeš, tak už u nás nebydlíš a končíš se školou, protože už ti nebudeme dávat peníze.“ Tak znělo ultimátum. Nutno podotknout, že tehdy jsem nechtěla jet do „obyčejného“ dětského domova, ale na mnohem horší místa. Rodiče chápu, báli se. Ale Bůh měl jiný plán a jiné časování, než jsem měla já. Dnes jsem za to vděčná.
Nyní po deseti letech mi už nic nebránilo jet. (Celý příspěvek…)

Autor: Majka Ondřejová Zdroj: vaclavbednar.com

Na letošní misijní výjezd do Pirogova, což je poblíž Vinice, jsme se vypravily my tři ženy – Lucka, Jana, já a jedna „malá misionářka“, bylo jí 5 let. Megy, jak se „malé misionářce“ říkalo, byla dcera Lucky. Její máma byla vedoucí naší výpravy.
Jelikož jsme se znaly už z loňského výletu na Ukrajinu, trošku jsme tušily, co se dá od které z nás očekávat a v čem kdo vyniká. Rozdělily jsme si tudíž úkoly už v ČR. Janka byla naše hlavní „evangelizátorka“. Velmi poutavou a pro děti přijatelnou formou převyprávěla dětem biblický příběh „O marnotratném synu“. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář

Letošního letního výjezdu do dětských domovů na Ukrajině se zúčastnilo 28 lidí v sedmi týmech. Tři týmy sloužily v dětském domově Pirogovo, asi hodinu cesty od Vinnice, jeden tým sloužil v červenci v Otčím domě v Kyjevě, další v Mariupolu a v Radomyšli. Všechny týmy měly dopředu připravený program pro děti, které žijí z různých důvodů v křesťanských dětských domovech. Jejich služba byla velmi náročná, protože nesloužili jen dvě hodiny nebo šest hodin, ale naši služebníci s dětmi jedli, hráli si, sloužili jim, předávali Kristovu lásku a spali s nimi v domově. Takže služba na plný úvazek – vždy je radost se po 14 dnech dívat do unavených tváří těchto služebníků, kteří jsou plní dojmů, radosti, svědectví, ale i úplně vyčerpaní, unavení, protože dětem vydali vše. Na kyjevském letišti jsem volal všem ředitelům dětských domovů, kde naši sloužili, a ať to byl bratr Sergej z Vinnice, Gennadij a Taťána z Mariupolu, Saša z Radomyšle a Roman Kornyjko z Kyjeva, všem moc a moc děkují za jejich přípravu a službu dětem i dospělým. Jak poznamenal bratr Oleg z Mariupolu – v dětském domově Piligrim v Mariupolu byly týmy z USA a Německa a naši kluci, okolo Němců a Američanů museli stále něco dělat, dohlížet na ně a připravovat program, ale vaši byli znovu jedničkami, věděli, pro co do domova přijeli – sloužit bezprizorním dětem a předat Boží lásku těm, kteří ji od svých rodičů nedostali. A jak říká pastor Gennadij – děti z Piligrimu se těší na tři věci – na léto, moře a že přijedou Češi. Znovu naši misionáři letos ukázali, že příprava na misijní výjezd je velmi důležitá, rovněž je důležitá modlitební příprava a duchovní služba na místě. Chtěl bych rovněž poděkovat všem sborům, kteří služebníky na misii vyslali, modlili se za ně a financovali jejich službu. Doufám, že zážitky, které si naši misionáři z Ukrajiny přivezli, nesmazatelně zůstanou v jejich srdcích.

Já s Dankou jsme sloužili dětem, pěstounským rodičům a pracovníkům v kyjevském dětském domově a druhý týden ve sboru v Apostolovu.

Vašek Bednář

Na letošní letní misijní výjezd se přihlásilo 16 lidí. Týmy jely sloužit do 2-3 dětských domovů a jeden tým „mužský“ jel sloužit mezi 80 dětí na křesťanský tábor v Petrově, který pořádal sbor Svoboda v Apostolovu.
Již delší dobu (Celý příspěvek…)