Posts Tagged ‘Kyjev’

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Ve druhé polovině října jsem s Jirkou Hanákem a hlavně s Leošem Cáskem jel sloužit na Ukrajinu. Bratr Leoš už tuto cestu podrobně popsal v Nehemie Info, napíšu tedy jen pár postřehů.

Služba v dětské nemocnici v Apostolovu (Celý příspěvek…)

Reklamy

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Ve středu odpoledne jsem přiletěl do Kyjeva. Děti i pracovníci dětského domova mě velmi vřele přivítali. Každý den trávím čas jak s dětmi, kterou jsou v pěstounských rodinách, tak hlavně s dětmi, které v létě přivezla sociální služba z rozvrácených rodin. Dnes je v Centru 32 dětí, od tří let po 17. Mám velmi těžký úkol zapamatovat si jejich jména, a kdo je s kým sourozenec. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Již několik let jezdím sloužit dětem do sboru v Praze – Zbraslavi. Vždy mám pro ně udělané fotografie ukrajinských dětí a vyprávím dětem jejich příběhy, a co Pán v jejich životě dobrého vykonal. I letos jsem měl s dětmi nádherný čas, ptaly se mě, proč jsem misionářem, jak mě k této práci Pán Bůh povolal, jestli i ony můžou být misionáři a pomáhat jiným dětem. Po skončení a společné fotografii za mnou přišla malá Eliška a dávala mi do ruky obálku. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Na Ukrajině začíná kalendářně jaro už 1. března a pro Ukrajince je to svátek, kdy si přejí krásné a teplé jaro. I já přál všem svým známým s prvním jarním dnem a na tento výjezd jsem se i jarně oblékl. Když jsem v noci přistál v Kyjevě a přivítal mě silný vítr se sněhem a -4st, netušil jsem, že zima, vítr a hlavně sníh, neboli kupy sněhu mě budou provázet celé tři týdny.
První větší sníh (50 cm za noc) napadl, když jsem měl v pátek odpoledne odjíždět vlakem z dětského domova z Ivanofrankovska do Kyjeva. (Celý příspěvek…)

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Zdravím vás, milí přátelé,
nejprve bych vám všem chtěl popřát mnoho Božího požehnání do Nového roku.
Nedávno jsem se vrátil z letos posledního misijního výjezdu, kde jsem na ukrajinské půdě strávil 20 požehnaných dní. Navštívil jsem prakticky všechna místa, kam pravidelně jezdím. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Letní misijní výjezdy do dětských domovů na Ukrajině se připravují prakticky od začátku roku, kdy se domlouvají dětské domovy, kam bychom mohli přijet a posloužit bezprizorním dětem, které nepoznaly rodičovskou lásku a byly ne vlastním rozhodnutím dány do dětského domova. Do poloviny května bylo možné se na tento výjezd přihlásit. Obvykle máme poslední květnovou sobotu setkání všech účastníků výjezdu, kde se lidé seznamují, rozdělí se do týmů a pod zkušeným vedoucím začínají připravovat program. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: sborové listy

Když jsem plánoval tento únorový výjezd, prosil mě Roman Korniyko, abych v Otčím domě zůstal až do středy, protože bude zasedat Správní rada Otčího domu. Koupil jsem si tedy jízdenku na vlak do Apostolova na středu večer. Vůbec jsem nevěděl, proč jsem byl pozván na správní radu, a Roman mi až v úterý řekl, že jsem byl navržen za člena správní rady. Řekl jsem si, jaká čest, být ve vedení a spolupodílet se na rozvoji a vizi celé Nadace Otchiy dom. Ve středu ráno se do Otčího domu sjeli pastoři, misionáři (Celý příspěvek…)