Posts Tagged ‘děti’

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Již několik let jezdím sloužit dětem do sboru v Praze – Zbraslavi. Vždy mám pro ně udělané fotografie ukrajinských dětí a vyprávím dětem jejich příběhy, a co Pán v jejich životě dobrého vykonal. I letos jsem měl s dětmi nádherný čas, ptaly se mě, proč jsem misionářem, jak mě k této práci Pán Bůh povolal, jestli i ony můžou být misionáři a pomáhat jiným dětem. Po skončení a společné fotografii za mnou přišla malá Eliška a dávala mi do ruky obálku. (Celý příspěvek…)

Reklamy

Autor: Majka Ondřejová Zdroj: vaclavbednar.com

Před pár dny jsme se vrátili z misijního výjezdu na Ukrajině, který byl i tentokrát velmi požehnaný a krásný. Sloužili jsme dětem z vesnice Pirohov, která se nachází blízko města Vinnice.
Náš tým se skládal z 5 členů, 4 sester a 1 bratra. Dvě z nás se do zdejšího domova vracíme opakovaně, pro jiné to byla návštěva první, a nejmladší členka týmu, Danka, zde zavítala po několika letech. Na počátku nás tedy čekalo velké vítání, seznamování, prohlížení fotek a povídání si o všelikých změnách, (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: Sborové listy

Nedávno jsem viděl film Kazatel Kalašnikov, kde hlavní představitel sedí v africké buši a dívá se na hrající se děti a jeho černošský přítel mu říká: „Je dobré vidět děti se smát.“ Dlouho jsem nad tím filmem přemýšlel a modlil se, co můžu pro děti udělat, aby se na jejich tvářích rozjasnil úsměv.
Díky službě bezprizorním dětem na Ukrajině, kde se kdysi zračil strach, nenávist, utrpení, zlost, bolest a apatie, jsem díky Bohu mohl rozjasnit mnohé tváře. (Celý příspěvek…)

Zdroj: republicpilgrim.org

Malá Ola od svého narození, nikdy v životě neviděla čistotu a dostatečnou pozornost svých rodičů. V domě, kde bydlela se svou matkou a dalšími příbuznými, byl naprostý nedostatek hygieny – špína, prázdné láhve a odpadky tam ležely mnoho let. Dospělí členové rodiny pili hodně alkohol, ale když se pracovnice sociální služby rozhodly, že dají Olu do dětského domova, mladá matka s dítětem z domu uprchla.
Teprve po nějaké době lidé zavolali na sociální službu a oznámili, že na hřbitově v Ilyičevské čtvrti v Mariupolu, (Celý příspěvek…)

Autor: Kosareva Alena, Možarovskaja Taťána Zdroj: agapeua.com

Před svátky mě domů doprovázely dvě dívenky Julie a Táňa. Dívky žijí v dětském domově první rok. Pro ně je těžké zvyknout si na tento život. Po cestě domů jsme mluvily o životě křesťanů. Říkala jsem jim, jak Bůh působí v mém srdci, v mé rodině, i jakých změn jsem si na sobě všimla. Julka řekla, že dříve navštěvovala katolickou církev, a hodně o Bohu zná. Když přišla do domova, měla jedno přání – pokračovat v setkáváních s Bohem. A jaká radost – Bůh její přání vyplnil. Biblické lekce – to je zázrak, který ji Bůh ukázal. Pro něj není nic nemožné. (Celý příspěvek…)