Archive for the ‘Ukrajina’ Category

Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Již několik let jezdím sloužit dětem do sboru v Praze – Zbraslavi. Vždy mám pro ně udělané fotografie ukrajinských dětí a vyprávím dětem jejich příběhy, a co Pán v jejich životě dobrého vykonal. I letos jsem měl s dětmi nádherný čas, ptaly se mě, proč jsem misionářem, jak mě k této práci Pán Bůh povolal, jestli i ony můžou být misionáři a pomáhat jiným dětem. Po skončení a společné fotografii za mnou přišla malá Eliška a dávala mi do ruky obálku. (Celý příspěvek…)

 Zdroj: achavirov.cz

13273_4705391759568_1117663299_nFoto fragmenty z archívu bývalých dětí ulice „Republiky Piligrim“
Tohoto chlapce s pokřivenýma rukama a nohama od drog jsme vytáhli ze sklepa domu sotva živého … Nadával mi a křičel – „Nešahej na mě … chci zdechnout!“ O několik týdnů později v našem letním piligrimském táboře jsme ho nosili na rukou a když seděl na židli, posadili do vody a koupali. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Na Ukrajině začíná kalendářně jaro už 1. března a pro Ukrajince je to svátek, kdy si přejí krásné a teplé jaro. I já přál všem svým známým s prvním jarním dnem a na tento výjezd jsem se i jarně oblékl. Když jsem v noci přistál v Kyjevě a přivítal mě silný vítr se sněhem a -4st, netušil jsem, že zima, vítr a hlavně sníh, neboli kupy sněhu mě budou provázet celé tři týdny.
První větší sníh (50 cm za noc) napadl, když jsem měl v pátek odpoledne odjíždět vlakem z dětského domova z Ivanofrankovska do Kyjeva. (Celý příspěvek…)

letni mis vyjezd 2013 kopie

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Díky Boží milosti jsem se mohl na začátku února zúčastnit dvoudenního východoevropského summitu „Zaštiť sirotka – změň jeho budoucnost“, který zorganizovala aliance „Ukrajina bez sirotků“. Summit se konal v hotelu Prezident v Kyjevě. Tohoto summitu se zúčastnilo přes 500 delegátů z různých zemí Evropy, mimo jiné např. Běloruska, Rumunska a Moldávie. Rovněž přijeli pastoři z různých sborů a nadací z USA. Z celkového počtu 500 hostů bylo více než 160, kteří adoptovali nebo vzali do pěstounské péče dítě z dětského domova. (Celý příspěvek…)

Autor: Vašek B. Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Zdravím vás, milí přátelé,
nejprve bych vám všem chtěl popřát mnoho Božího požehnání do Nového roku.
Nedávno jsem se vrátil z letos posledního misijního výjezdu, kde jsem na ukrajinské půdě strávil 20 požehnaných dní. Navštívil jsem prakticky všechna místa, kam pravidelně jezdím. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Cílem tohoto týdenního výjezdu bylo zasedání správní rady dětského domova Otčij dom v Kyjevě. Správní rada řeší finance, problémy a celý chod domova. Jeden z bodů, který se řešil, byla adopce dětí. Od začátku roku do konce září bylo adoptováno 13 dětí, a v nejbližší době do nových rodin odjede dalších šest dětí. (Celý příspěvek…)