Archive for the ‘Letní misijní výjezdy’ Category

Autor: Eva Marková Zdroj: vaclavbednar.com

Po téměř deseti letech, kdy jsem chtěla jet na Ukrajinu s Nehemií, k tomu konečně došlo. Tehdy mi v tom zabránili rodiče. Studovala jsem a oni mně živili. „Když pojedeš, tak už u nás nebydlíš a končíš se školou, protože už ti nebudeme dávat peníze.“ Tak znělo ultimátum. Nutno podotknout, že tehdy jsem nechtěla jet do „obyčejného“ dětského domova, ale na mnohem horší místa. Rodiče chápu, báli se. Ale Bůh měl jiný plán a jiné časování, než jsem měla já. Dnes jsem za to vděčná.
Nyní po deseti letech mi už nic nebránilo jet. (Celý příspěvek…)

Reklamy

Autor: Majka Ondřejová Zdroj: vaclavbednar.com

Na letošní misijní výjezd do Pirogova, což je poblíž Vinice, jsme se vypravily my tři ženy – Lucka, Jana, já a jedna „malá misionářka“, bylo jí 5 let. Megy, jak se „malé misionářce“ říkalo, byla dcera Lucky. Její máma byla vedoucí naší výpravy.
Jelikož jsme se znaly už z loňského výletu na Ukrajinu, trošku jsme tušily, co se dá od které z nás očekávat a v čem kdo vyniká. Rozdělily jsme si tudíž úkoly už v ČR. Janka byla naše hlavní „evangelizátorka“. Velmi poutavou a pro děti přijatelnou formou převyprávěla dětem biblický příběh „O marnotratném synu“. (Celý příspěvek…)

Na letošní letní misijní výjezd se přihlásilo 16 lidí. Týmy jely sloužit do 2-3 dětských domovů a jeden tým „mužský“ jel sloužit mezi 80 dětí na křesťanský tábor v Petrově, který pořádal sbor Svoboda v Apostolovu.
Již delší dobu (Celý příspěvek…)

Letošní výjezd na Ukrajinu byl pro mě v pořadí sedmý, a zároveň byl jiný než ty předchozí. Měli jsme sloužit na dvou místech, nejprve deset dní v dětském domově v Mariupolu, poté tři dny v Kyjevě. Náš tým se skládal z pěti lidí a byl tvořený dvěma národnostmi. (Celý příspěvek…)

Dnes jsou to už skoro 2 měsíce od chvíle, kdy jsme se vrátili z tohoto misijního výjezdu. Chtěl bych se pokusit podívat se zpět a podělit se s Vámi o něco z toho, co jsme tam mohli prožít. Jsem přesvědčený, (Celý příspěvek…)

Roman s dětmi

Na počátku srpna do Rehabilitačního centra pro děti „Republika Piligrim“ v Mariupolu přijeli dlouho očekávaní hosté z České republiky a Polska.

Již po několik let, mladí lidé z Čech přijíždí sloužit dětem. V letošním roce, spolu s nimi přijela misionářka Aňa z Polska. Hosté mají (Celý příspěvek…)

Jana Müllerová

Ukrajina měla vždycky zvláštní místo v mém srdci. Několik roků jsem přemýšlela nad misijním výjezdem, ale pořád mi připadalo, že mi ještě něco schází, že nejsem dost zralá a připravená. A tak jsem úspěšně říkala svému srdci ne. Pak ale přišly radikální změny do mého života a jeden z důsledků byl, že jsem na jaře 2009 řekla: jedu. A tak jsem jela. (Celý příspěvek…)