Archive for the ‘Dětské domovy’ Category

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Již několik let jezdím sloužit dětem do sboru v Praze – Zbraslavi. Vždy mám pro ně udělané fotografie ukrajinských dětí a vyprávím dětem jejich příběhy, a co Pán v jejich životě dobrého vykonal. I letos jsem měl s dětmi nádherný čas, ptaly se mě, proč jsem misionářem, jak mě k této práci Pán Bůh povolal, jestli i ony můžou být misionáři a pomáhat jiným dětem. Po skončení a společné fotografii za mnou přišla malá Eliška a dávala mi do ruky obálku. (Celý příspěvek…)

Reklamy

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

13273_4705391759568_1117663299_nFoto fragmenty z archívu bývalých dětí ulice „Republiky Piligrim“
Tohoto chlapce s pokřivenýma rukama a nohama od drog jsme vytáhli ze sklepa domu sotva živého … Nadával mi a křičel – „Nešahej na mě … chci zdechnout!“ O několik týdnů později v našem letním piligrimském táboře jsme ho nosili na rukou a když seděl na židli, posadili do vody a koupali. (Celý příspěvek…)

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Díky Boží milosti jsem se mohl na začátku února zúčastnit dvoudenního východoevropského summitu „Zaštiť sirotka – změň jeho budoucnost“, který zorganizovala aliance „Ukrajina bez sirotků“. Summit se konal v hotelu Prezident v Kyjevě. Tohoto summitu se zúčastnilo přes 500 delegátů z různých zemí Evropy, mimo jiné např. Běloruska, Rumunska a Moldávie. Rovněž přijeli pastoři z různých sborů a nadací z USA. Z celkového počtu 500 hostů bylo více než 160, kteří adoptovali nebo vzali do pěstounské péče dítě z dětského domova. (Celý příspěvek…)

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Zdravím vás, milí přátelé,
nejprve bych vám všem chtěl popřát mnoho Božího požehnání do Nového roku.
Nedávno jsem se vrátil z letos posledního misijního výjezdu, kde jsem na ukrajinské půdě strávil 20 požehnaných dní. Navštívil jsem prakticky všechna místa, kam pravidelně jezdím. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Cílem tohoto týdenního výjezdu bylo zasedání správní rady dětského domova Otčij dom v Kyjevě. Správní rada řeší finance, problémy a celý chod domova. Jeden z bodů, který se řešil, byla adopce dětí. Od začátku roku do konce září bylo adoptováno 13 dětí, a v nejbližší době do nových rodin odjede dalších šest dětí. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Letní misijní výjezdy do dětských domovů na Ukrajině se připravují prakticky od začátku roku, kdy se domlouvají dětské domovy, kam bychom mohli přijet a posloužit bezprizorním dětem, které nepoznaly rodičovskou lásku a byly ne vlastním rozhodnutím dány do dětského domova. Do poloviny května bylo možné se na tento výjezd přihlásit. Obvykle máme poslední květnovou sobotu setkání všech účastníků výjezdu, kde se lidé seznamují, rozdělí se do týmů a pod zkušeným vedoucím začínají připravovat program. (Celý příspěvek…)

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Byl to můj zatím nejdelší a nejnáročnější výjezd. Na Ukrajině jsem strávil 21 dní a hlavně, když jsem byl v Apostolovu, jsme s Pavlem sloužili každý den v jiném sboru a najezdili stovky kilometrů. Ale pojďme od začátku. (Celý příspěvek…)