Archive for the ‘Dětské domovy’ Category

ostrov-pokladu-logo1464184649Drazí přátelé,
obracím se na vás s prosbou o finanční pomoc.
Od roku 1998 pořádá kyjevský dětský domov „Otčij dom“ letní tábory pod názvem „Ostrov pokladů“ na řece Dněpr v Kyjevě. Každý rok jsme tyto tábory dělali pro děti – sirotky, pro děti z rozvrácených rodin, zbavených rodičovských práv či pro děti, které nám na rehabilitaci odeslala sociální služba. Každý rok táborem prošlo 50-70 dětí. V loňském roce (Celý příspěvek…)

Autor: Vašek Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Můj letošní první misijní výjezd na Ukrajinu se uskutečnil krátce po podpisu mírových dohod v Minsku. Tak, jak mnozí očekávali zastavení palby na východě Ukrajiny, tak i já jsem to ve skrytu duše očekával, ale opak byl pravdou, i když teď, na začátku března, válečný konflikt utichl, ale na jak dlouho? (Celý příspěvek…)

Co mě letos čeká?

Posted: 20/02/2015 in Dětské domovy

Krupa - Amir a Jael_123429Zatím to je vše v přípravách a modlitbách, ale od 18. února do 9. března budu na Ukrajině, kde bych měl sloužit na obvyklých místech, tj. Kyjev, Krivoj Rog, Apostolovo a Ivanofrankovsk.

V dubnu na Velikonoce bych chtěl s Pavlem Bubíkem jet na 5 dnů do Bosny a hledat další místa, kde by česká církev mohla sloužit. (Celý příspěvek…)

Autor: Roman Korniyko Zdroj: Otchiy-dom.ua

chlapec_8822137620057521163_nPodíval jsem se do slovníku: „Milosrdenství – je aktivní touhou pomáhat každému, kdo je v nouzi. Je ztělesněním vysoké lásky k bližnímu. V křesťanské doktríně je povinností každého člověka, aby je následovaly dobročinné skutky: hladového nakrmit, žíznivému dát pít, nahého obléknout, nemocného navštívit, mrtvého pohřbít. Milosrdenství stojí na základech vlastností, jako je soucit, laskavost, shovívavost, a nemá nic společného s arogancí, lhostejností a brutalitou. “ (Celý příspěvek…)

Vašek_0534Ve druhé polovině října jsem jel sloužit na Ukrajinu, napíšu tedy jen pár postřehů.

Služba v dětské nemocnici v Apostolovu (Celý příspěvek…)

Autor: Vašek B. Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Letošní misijní výjezd do dětských domovů na Ukrajině byl něčím zvláštní. Pořádali jsme již 17. letní misijní výjezd (první tři byly evangelizační do Krivého Rogu) a my s Dankou jsme zahájili patnáctou sezónu služby v dětském domově Otchiy dom v Kyjevě.

Letošního misijního výjezdu se zúčastnilo 16 lidí, kteří sloužili v dětském domově Piligrim v Mariupolu, v domovech rodinného typu v Radomyšli a v Pirogovu (Celý příspěvek…)

07. listopadu v 17:30

Gennadiy Mochněnko v Havířově

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

10. listopadu 2013

Den modliteb za sirotky

Pray Day 2013