Střípky z misijního výjezdu na Ukrajinu.

Posted: 12/11/2013 in Letní misijní výjezdy, Ukrajina

Autor: sestra Danka Zdroj: achavirov.cz

dětiJsem nesmírně vděčná za možnost zúčastnit se letos misijního výjezdu do dětského domova rodinného typu ve vesničce nedaleko Vinnice. Bůh mě takto chtěl naučit mnohým principům, které budu moci v budoucnu uplatnit. Mohla jsem růst a učit se v oblasti rozeznání Božího hlasu a podřízení se Jeho vedení bez ohledu na ne vždy příznivé okolnosti a z nich vycházející smíšené pocity. Utvrdila jsem se v poznání toho, že poslušnost vždy přináší hluboký pokoj a nesmírnou radost, a rovněž v tom, že nelze se řídit pocity, ale tím, co říká Bůh. Uvědomuji si, že toto je velice důležitá lekce, bez níž by nebylo možné jít dál s pohledem upřeným na Krista (Žd 12,1-2: „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.“) Připomínám si příběh o Petrovi, jenž se rozhodl vyjít z loďky, vykročit na vodu a jít za Ježíšem. Učinil odvážné rozhodnutí, proto vyšel. Jenže co se událo pak? Když si začal uvědomovat, jaké jsou okolnosti, uviděl vítr, přepadl ho strach a začal se topit. Víme však, že všecko dobře dopadlo, protože Ježíš k němu vztáhl ruku a zachránil ho. (Mt 14,22-32) Nejednou jsem si mohla vyzkoušet „roli Petra“. Takový příběh se dobře čte, ale když si to má člověk zkusit na vlastní kůži… A tak děkuji svému Bohu, že mě vždy v takové situaci uchopí za ruku, neboť je dobrým učitelem. Když mě Bůh vedl k tomu, abych sloužila dětem na Ukrajině, postaral se také o to, abych tam opravdu mohla být. Bylo však nutné se rozhodnout, že chci Jeho záměr naplnit, prokázat oddanost a poslušnost.

Chtěla bych tímto povzbudit všechny, které Bůh k něčemu konkrétnímu vede, aby se na Něj plně spolehli, protože On má moc nás dovést do cíle, abychom byli schopni obstát v Jeho službách a naplnili Jeho záměr ve svém životě.

V domově, kde jsem sloužila, je jedenáct dětí. Nejstarší dívce Táni je devatenáct let, nejmladšímu Váňovi čtyři roky. Jak už jsem se na začátku zmínila, je to dětský domov rodinného typu, kde děti mají náhradní rodiče – manželé, kteří působili předtím jako vychovatelé, se rozhodli, že si vezmou děti do pěstounské péče a budou tak tvořit jednu velkou rodinu. Je patrné, že děti v této rodině jsou opravdu šťastné. Mají nyní možnost vyrůstat ve zdravé křesťanské rodině. Jak je nádherné pozorovat Boží práci v životech těchto dětí, které pocházejí z hrozných poměrů, a záměry nebeského Otce, který jim dává naději do budoucnosti. Jeho myšlenky jsou o pokoji, nikoli o zlu. (Jer 29,11) On je velice miluje, a proto také posílá své služebníky, aby přinesli požehnání do této rodiny. Radovala jsem se z toho, když jsem viděla, že domov, ve kterém bydlí Hospodin, prospívá, je požehnáním a světlem pro rodiny v celé vesnici.

S láskou

Danka

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s